Blogy Jarila

Jak ovládnout hospodářství země?

Jak ovládnout hospodářství země?

Jakými způsoby může nezralá lidská bytost získat moc a následně ovládat a podřídit si lidské bytosti?

3D versus 5D

3D versus 5D

Jak chápat úrovně vědomí? Jak je poznám? Pocitové vjemy v realitě 3D a 5D. Obě reality jsou nyní prostupné. Můžete mezi nimi procházet?

Cesty k soběstačnosti 3/9

Cesty k soběstačnosti 3/9

Nástroje Občanského klubu pro zajištění a podporu soběstačnosti

Cesty k soběstačnosti 2/9

Cesty k soběstačnosti 2/9

Občanský klub - základní projekt hnutí Jarilo

Cesty k soběstačnosti 1/9

Cesty k soběstačnosti 1/9

Úvod

Hospodářství podle přírodních zákonitostí

.